O KLUBE / VEDENIE KLUBU

Prezident: Ing. Róbert Kačeňák, 0903 666 222

Viceprezident: Zoroslav Smolinský, 0902 471 066

Generálny manažér: JUDr. Roman Dubeň, 0911 873 416

Ekonomický manažér: Nenad Lučič, 0903 280 438

Manažér pre mládež: Rastislav Boris, 0903 795 673

Manažér pre seniorov: Ing. Roland Vitko, 0905 841 230

Manažér právneho oddelenia a styku s verejnosťou: Michal Vlček, 0903 570 342

Manažér rozvoja: Ing. Ľubica Vitková, 0907 144 910

Technicko-bezpečnostný manažér: Ivan Vitkovič, 0902 715 475