image1

Predseda klubu: Zoroslav Smolinský

zoroslav.smolinsky@volkswagen.sk 0902 471 066

Ekonomický manažér klubu: Nenad Lučič

lucic@ba.satur.sk 0903 280 438

Manažér pre rozvoj a komunikáciu klubu: Ing.Roland Vitko

vitko@smu.gov.sk 0905 841 230

Manažér seniorov: Marcel Macho

marcel.macho@volkswagen.sk 0902 471 408

Manažér mládeže: Ing. Ľubica Vitková

lubica2000@centrum.sk 0907 144 910

Šéftréner mládeže: Mgr. Viliam Opálek

opalek.viliam@gmail.com 0908 771 215

Technický Manažér: Ivan Vitkovič

vitkovic.patrik18@gmail.com 0902 715 475

Bezpečnostný Manažér: Ivan Schrek

eschrek@gmail.com 0905 734 318

Sady dresov

Farby mužstva Farby mužstva Farby mužstva
Farby mužstva
Farby mužstva
Domáce farby
Farby mužstva Farby mužstva Farby mužstva
Farby mužstva
Farby mužstva
Hosťovské farby